Conservation properties of numerical integrators for highly oscillatory Hamiltonian systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

David Cohen

Universität Tübingen

Universite de Geneve

IMA Journal of Numerical Analysis

0272-4979 (ISSN) 1464-3642 (eISSN)

Vol. 26 1 34-59

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1093/imanum/dri020

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-03