Multi-symplectic integration of the Camassa–Holm equation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

David Cohen

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Brynjulf Owren

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Xavier Raynaud

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Journal of Computational Physics

0021-9991 (ISSN) 1090-2716 (eISSN)

Vol. 227 11 5492-5512

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1016/j.jcp.2008.01.051

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-03