Conservative methods for stochastic differential equations with a conserved quantity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Chuchu Chen

Chinese Academy of Sciences

David Cohen

Umeå universitet

Jialin Hong

Chinese Academy of Sciences

International Journal of Numerical Analysis and Modeling

1705-5105 (ISSN)

Vol. 13 3 435-456

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-08