A fully discrete approximation of the one-dimensional stochastic heat equation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Rikard Anton

Umeå universitet

David Cohen

Umeå universitet

Lluís Quer-Sardanyons

Universitat Autonoma de Barcelona (UAB)

IMA Journal of Numerical Analysis

0272-4979 (ISSN) 1464-3642 (eISSN)

Vol. 40 1 247-284

Ämneskategorier

Matematik

Beräkningsmatematik

DOI

10.1093/imanum/dry060

Mer information

Skapat

2020-05-03