Evaluation of Sensor Self-Noise in Binaural Rendering of Spherical Microphone Array Signals
Paper i proceeding, 2020

spatial audio

spherical microphone array

binaural

sensor noise

Författare

Hannes Helmholz

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

Jens Ahrens

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik

David Lou Alon

Sebastià V. Amengual Garí

Ravish Mehra

ICASSP, IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - Proceedings

15206149 (ISSN)

IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)
Barcelona, Spain,

Binaural reproduktion av inspelningar med sfäriska mikrofonsystem

Oculus Inc., 2018-05-01 -- 2019-04-30.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Signalbehandling

DOI

10.1109/ICASSP40776.2020.9054434

Mer information

Skapat

2020-05-20