Model-Based Machine Learning for Joint Digital Backpropagation and PMD Compensation
Paper i proceeding, 2020

Författare

Christian Häger

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Henry D. Pfister

Duke University

Rick M. Bütler

Technische Universiteit Eindhoven

Gabriele Liga

Technische Universiteit Eindhoven

Alex Alvarado

Technische Universiteit Eindhoven

Optical Fiber Communication Conference (OFC) 2020

978-1-943580-71-2 (ISSN)

Optical Fiber Communication Conference (OFC) 2020
San Diego, CA, USA,

Coding for terabit-per-second fiber-optical communications (TERA)

Europeiska kommissionen (Horisont 2020), 2017-01-01 -- 2019-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Signalbehandling

DOI

10.1364/ofc.2020.w3d.3

Mer information

Skapat

2020-05-22