Enjoyment and concern. The importance of food and eating for aging consumers.
Paper i proceeding, 2007

food

food consumption

consumer technology

elderly consumers

Författare

Helene Brembeck

Göteborgs universitet

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Eva Ossiansson

Göteborgs universitet

Helena Shanahan

Göteborgs universitet

Lena Jonsson

Göteborgs universitet

Kerstin Bergström

Göteborgs universitet

Pontus Wallgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Proceedings from the Nordic Consumers Policy Research Conference 2007, Helsinki, Oct. 3-5, 2007

1-20

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Övrig annan humaniora

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07