Reinforcement Learning for Channel Coding: Learned Bit-Flipping Decoding
Paper i proceeding, 2019

Författare

Fabrizio Carpi

New York University

Christian Häger

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Marco Martalò

Universita degli Studi di Parma

Riccardo Raheli

Universita degli Studi di Parma

Henry D. Pfister

Duke University

Annual Allerton Conf. on Communication, Control, and Computing

922-929
978-1-7281-3151-1 (ISBN)

Annual Allerton Conf. on Communication, Control, and Computing
Illinois, USA,

Coding for terabit-per-second fiber-optical communications (TERA)

Europeiska kommissionen (EU) (EC/H2020/749798), 2017-01-01 -- 2019-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Signalbehandling

DOI

10.1109/ALLERTON.2019.8919799

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02