Mechanical Behavior of Melt‐Mixed 3D Hierarchical Graphene/Polypropylene Nanocomposites
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Karolina Gaska

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Georgia Manika

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Thomas Gkourmpis

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Davide Trachida

Antonis Gitsas

Roland Kádár

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Polymers

2073-4360 (eISSN)

Vol. 12 1309

Högpresterande och skalbara skräddarsydda grafen - polyolefin nanokompositer

VINNOVA, 2018-11-30 -- 2021-02-28.

Ämneskategorier

Materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

DOI

10.3390/polym12061309

Mer information

Skapat

2020-06-23