Högpresterande och skalbara skräddarsydda grafen - polyolefin nanokompositer
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

I det här projektet avser vi att utveckla material och uppskalningsbara processer för en ny klass av högpresterande nanokompositer baserade på grafen och polyolefiner. Nanokompositerna bygger på en unik typ av grafenmaterial som visat sig ha mycket stor potential som fyllmedel i polyolefiner. Designen av nanokompositerna skall leda till mycket goda elektriska, termiska och mekniska m.fl. egenskaper i jämförelse med tillgängliga nanokompositer.

Designen av nanokompositerna skall leda till mycket goda elektriska, termiska och mekniska m.fl. egenskaper i jämförelse med tillgängliga nanokompositer. Sammantaget har projektet stor potential att leda till en ny generation av produkter för många olika applikationer.

Teknikerna kommer att tillämpas på ett stort antal av specialdesignade grafenbaserade hybridfyllda sammansättningar, inkluderande polymerer med olika molekylära egenskaper och polymera blandningar. Effekten av olika bearbetningsförhållandena i fullskaliga bearbetningstekniker som extrudering och formsprutning kommer att testas. Denna utveckling kommer att vara avgörande för att säkerställa höga prestanda och reproducerbarhet i storskalig produktion. En bred arsenal av karakteriseringsmetoder kommer att tillämpas genom samverkan mellan projektdeltagarna.

Deltagare

Roland Kádár (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Georgia Manika

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Christian Müller

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Samarbetspartners

Borealis GmbH

Schwechat, Austria

Hot Disk AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-03311
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-09