Design of a pressure modulator using fast-acting bistable valves, In Press
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Leon Henderson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

David Cebon

University of Cambridge

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science

0954-4062 (ISSN)

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-29