Högre utbildning och hållbar omställning – En reflektion över studenternas roll
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

För att klara de globala utmaningarna menar FN:s Agenda 2030 att det krävs omställning av samhälleliga system. Det räcker inte med marginella justeringar. Ohållbara transport-, energi-, mat- och sjukvårdsystem behöver fasas ut och ersättas med hållbara. För att klara dessa omställningar behövs helhetssyn och samverkan. I denna artikel ger jag min reflektion över FN:s process för lärande för hållbar utveckling och på vilket sätt högskolor och universitet (HoU) kan bli mer aktiva i denna hållbarhetsomställning genom att ta vara på studenternas unika roll som möjliggörare.

ledarskap

hållbar utveckling

systeminnovation

Lärande

expedition

Författare

John Holmberg

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Högre utbildning

2000-7558 (ISSN)

Vol. 10 1 90-97

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Annan naturresursteknik

Energisystem

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

DOI

10.23865/hu.v10.2424

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-16