Dead Ringers
Artikel i övrig tidskrift, 2020

Författare

Daniel Norell

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Einar Rodhe

Konstfack

MAS Context

2332-5046 (ISSN)

32 208-215

Ämneskategorier

Arkitektur

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-01