Performance monitoring for live systems with soft FEC
Paper i proceeding, 2019

Författare

Tsuyoshi Yoshida

Mitsubishi Electric Corporation

Osaka University

Mikael Mazur

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Jochen Schröder

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Erik Agrell

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

IET Conference Publications


9781839530074 (ISBN)

45th European Conference on Optical Communication
Dublin, Ireland,

Ämneskategorier

Telekommunikation

DOI

10.1049/cp.2019.0958

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-21