Hierarchical distribution matching with massively parallel interfaces for fiber-optic communications [invited]
Paper i proceeding, 2020

Författare

Tsuyoshi Yoshida

Mitsubishi Electric Corporation

Osaka University

Erik Agrell

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Proceedings of the International Zurich Seminar on Communications (IZS)

International Zurich Seminar on Communications (IZS)
Zürich, ,

Signalformning i optisk datatransmission – bortom gausskanalen

Vetenskapsrådet (VR), 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

DOI

10.3929/ethz-b-000402662

Mer information

Skapat

2020-07-03