Hierarchical distribution matching with massively parallel interfaces for fiber-optic communications [invited]
Paper i proceeding, 2020

Författare

Tsuyoshi Yoshida

Mitsubishi Electric Corporation

Osaka University

Erik Agrell

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

International Zurich Seminar on Information and Communication (IZS 2020). Proceedings

16-20

International Zurich Seminar on Communications (IZS)
Zürich, Switzerland,

Signalformning i optisk datatransmission – bortom gausskanalen

Vetenskapsrådet (VR) (2017-03702), 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

DOI

10.3929/ethz-b-000402662

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-26