Flow past a rotating finite length cylinder: numerical and experimental study
Paper i proceeding, 2013

Författare

Zhang Wei

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marine Design

Rickard Bensow

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marine Design

Maxim Golubev

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

51st AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition

AIAA 2013-0987 1-10

Ämneskategorier

Maskinteknik

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.2514/6.2013-987

ISBN

9781624101816

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-14