MgB2 HEB terahertz mixers: Diffusion- or phonon- cooled?
Paper i proceeding, 2019

No abstract available

Författare

Narendra Acharya

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Samuel Lara Avila

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Serguei Cherednichenko

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

ISSTT 2019 - 30th International Symposium on Space Terahertz Technology, Proceedings Book

101-

2019 30th International Symposium on Space Terahertz Technology, ISSTT 2019
Gothenburg, Sweden,

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Senast uppdaterat

2024-01-03