4.7 THz GaAs Schottky diode receiver components
Paper i proceeding, 2019

No abstract available

Författare

Peter Sobis

Omnisys Instruments

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Vladimir Drakinskiy

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Divya Jayasankar

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Arvid Hammar

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Omnisys Instruments

Martin Anderberg

Omnisys Instruments

Anders Emrich

Omnisys Instruments

Elena Saenz

European Space Research and Technology Centre (ESA ESTEC)

Jan Stake

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

ISSTT 2019 - 30th International Symposium on Space Terahertz Technology, Proceedings Book

133-

2019 30th International Symposium on Space Terahertz Technology, ISSTT 2019
Gothenburg, Sweden,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Infrastruktur

Kollberglaboratoriet

Nanotekniklaboratoriet

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-30