A solution blown superporous nonwoven hydrogel based on hydroxypropyl cellulose
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

A superporous hydrogel - in which the interconnecting fibres themselves are hydrogels - based on hydroxypropyl cellulose (HPC) has been produced using the nonwoven solution blown technique. The nonwoven fibres were subsequently thermally crosslinked with citric acid as identified by esterbond formation using FT-IR spectroscopy. The gel fraction was approximately 70%. The superporous HPC hydrogel exhibited a very fast water absorption, reaching an equilibrium absorption (80% water content) within 30 seconds. The equilibrium absorption was strongly codependent on both the fibre thickness and the pore size whereas the absorption rate was correlated with the pore size as established using standard linearized regression analysis.

Författare

Ting Yang Nilsson

Linköpings universitet

RISE Research Institutes of Sweden

Markus Andersson Trojer

RISE Research Institutes of Sweden

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Lars Nordstierna Group

Soft Matter

1744-683X (ISSN) 1744-6848 (eISSN)

Vol. 16 29 6850-6861

PepCap - Inkapslad antimikrobiell peptid med förlängd frisättning

VINNOVA, 2019-11-18 -- 2020-08-18.

Smart frisättning från antimikrobiell cellulosatextil för hållbar sårvård av svårläkta kroniska sår

VINNOVA, 2018-01-08 -- 2019-12-20.

Smarta, miljövänliga och synergistiska cocktails mot biologisk påväxt för en giftfri miljö: formulering och ekotoxikologiska analyser

Formas, 2018-12-01 -- 2022-11-30.

Ämneskategorier

Polymerkemi

Pappers-, massa- och fiberteknik

Polymerteknologi

DOI

10.1039/d0sm00724b

PubMed

32638815

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-23