Smarta, miljövänliga och synergistiska cocktails mot biologisk påväxt för en giftfri miljö: formulering och ekotoxikologiska analyser
Forskningsprojekt, 2018 – 2022

I detta projekt skall vi studera biocidkombinationer som uppvisar hög effektivitet mot målorganismer och låg miljöpåverkan. Vi ämnar dessutom använda oss av den biocidala synergin för att formulera hållbara state-of-the-art påväxthindrande fiberbaserade material. Detta uppnås genom att kapsla in biociderna i mikrokapslar från vilka biocidernas frisättning kontrolleras till den lägsta effektiva nivån under en förlängd livslängd. Att kombinera biocidal synergi med smart och kontrollerad frisättning minskar påtagligt biocidutsläppen och därmed även antimikrobiella och påväxthindrande produkters miljöpåverkan.En komplex blandning av olika giftiga biocider förorenar den marina miljön på grund av människans ansträngningar att förhindra biologisk påväxt. Biocidläckaget till miljön är ofta omotiverat högt på grund av att frisättningen är snabb och okontrollerad. Biocidfria metoder lider av höga kostnader, kort livslängd och används därför inte i stor utsträckning av industrin.På senare tid har en särskild oro väckts kring hur giftiga kemikalier kan samverka och tillsammans utgöra ett gemensamt större hot. Därför kommer både industrin, allmänheten och regulatoriska tillsynsmyndigheter gynnas av den ökade ekotoxikologiska kunskapsbasen kring synergistiska biocidblandningar som tas fram i detta projekt. Projektet bidrar även direkt till den Giftfria miljön genom att erbjuda en hållbar och implementerbar påväxthindrande lösning till industriella intressenter och slutanvändare.

Deltagare

Lars Nordstierna (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2018-02284
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-03