The CFB boiler in Gardanne - An experimental investigation of its bottom zone
Kapitel i bok, 1999

Författare

Filip Johnsson

Institutionen för energiomvandling

Johan Sternéus

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

V. Wiesendorf

E.-U. Hartge

J. Werther

D. Montat

P. Briand

15th Int. Conf. on Fluidized Bed Combustion. / Reuther, R.B.

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13