Fritidsbåtar som vektor för spridning av främmande arter i svenska vatten -jämförelse med kommersiell sjöfart, hamnar och marinor
Rapport, 2020

invasiva arter

främmande arter

fritidsbåtar

sjöfart

Författare

Lena Granhag

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Elisabeth Lundmark

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Mer information

Skapat

2020-08-14