Högre kvalitet uppnås inte genom fler inspektioner
Artikel i dagstidning, 2020

Ju längre bort man är ifrån kärnverksamheten desto mindre verkar man förstå hur kvalitet egentligen skapas. Det finns tre grundproblem som politiker samt chefer på myndigheter och offentliga verksamheter måste förstå och agera på.
1. Överarbetade analyser och utredningar är ofta ett resursslöseri.
2. Högre kvalitet uppnås inte genom fler inspektioner och kontroller.
3. Byråkrati och administration hindrar förbättringar.
Coronakrisen har exponerat de problem som finns inbyggda i hur svenska myndigheter och offentliga verksamheter leds. Trots dessa underliggande problem har medarbetare i kärnverksamheterna under pågående kris utfört fantastiska insatser och levererat vård och omsorg av hög kvalitet. Fokus har legat på att lösa de svåra problemen som man har ställts inför. Nya samarbeten har skapat lärande och innovationer. Slutsatsen är att det behövs mer lokalt problemlösande och förbättringsarbete, och inte en byråkrati som hindrar medarbetare i vård och omsorg att utföra den tjänst som medborgarna vill ha.

förbättringar

kvalitet

omsorg

organisering

inspektioner

ledning

vård

Författare

Henrik Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Dagens Medicin

Ämneskategorier

Idé- och lärdomshistoria

Litteraturstudier

Litteraturvetenskap

Mer information

Skapat

2020-08-21