A Database for Reproducible Manipulation Research: CapriDB - Capture, Print, Innovate
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Yasemin Bekiroglu

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Florian Pokorny

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Karl Pauwels

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Judith Butepage

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Clara Scherer

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Danica Kragic

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Data in Brief

23523409 (eISSN)

Vol. 11 491-498

Ämneskategorier

Cell- och molekylärbiologi

Bioinformatik och systembiologi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-31