Social Computing, Social Cognition, Social Networks and Multiagent Systems Social Turn - SNAMAS 2012
Proceeding (redaktörskap), 2012

Social Computing, Social Cognition, Social Networks and Multiagent Systems Social Turn - SNAMAS 2012.

http://events.cs.bham.ac.uk/turing12/proceedings/11.pdf

Social Networks

Social Cognition

Multiagent Systems

Social Computing

Redaktör

Gordana Dodig Crnkovic

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign (Chalmers)

Antonino Rotolo

Universita di Bologna

Giovanni Sartor

Universita di Bologna

Judith Simon

University of Hamburg

Clara Smith

Universidad Nacional de La Plata

AISB/IACAP World Congress 2012
Birmingham, ,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Sociologi

Annan samhällsvetenskap

Interaktionsteknik

Mänsklig interaktion med IKT

Medie- och kommunikationsvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

978-1-908187-18-5

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-23