Classes of quantum no-signalling correlations
Preprint, 2020

quantum channel, quantum game, quantum correlation

Författare

Lyudmila Turowska

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2020-08-24