An inter-comparison of similarity-based methods for organisation and classification of groundwater hydrographs
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Ezra Haaf

Göteborgs universitet

Barthel Roland

Göteborgs universitet

Journal of Hydrology

0022-1694 (ISSN)

Vol. 559 222-237

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Vattenteknik

Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

DOI

10.1016/j.jhydrol.2018.02.035

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-23