Comparative hydrogeology – reference analysis of groundwater dynamics from neighbouring observation wells
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Markus Giese

Göteborgs universitet

Ezra Haaf

Göteborgs universitet

Benedikt Heudorfer

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Barthel Roland

Göteborgs universitet

Hydrological Sciences Journal

0262-6667 (ISSN)

Vol. 65 10 1685-1706

Ämneskategorier

Vattenteknik

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

DOI

10.1080/02626667.2020.1762888

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-17