Preface to Industrial IoT
Kapitel i bok, 2020

Författare

Ismail Butun

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Industrial IoT: Challenges, Design Principles, Applications, and Security

IX-X
978-303042500-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-21