Det är en vanlig uppfattning att folk är emot förändring
Artikel i dagstidning, 2019

Men det är inte riktigt sant. Då hade ingen flyttat hemifrån, blivit sambo, gift sig, skiljt sig, skaffat barn, bytt jobb.

Författare

Tobias Fredberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Göteborgs-Posten (GP)

1103-9345 (ISSN)

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-09