Why good leaders pass the credit and take the blame
Artikel i övriga tidskrifter, 2011

Online version, not peer reviewed

Författare

Tobias Fredberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Harvard Business Review

0017-8012 (ISSN)

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-27