Lantbruk, vetenskap och akademisering i 1900-talets Sverige: En inledning
Kapitel i bok, 2020

Författare

Per Lundin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Önskad och ifrågasatt: Lantbruksvetenskapernas akademisering i 1900-talets Sverige

11-48

Ämneskategorier

Teknikhistoria

Mer information

Skapat

2020-08-30