Hushållens krav på elräkningen och annan information. En sammanfattning av tre delstudier.
Rapport, 1996

Rapporten sammanfattar tre delstudier som genomförts inom projektet 'Brukarkrav på elräkningar. Elräkningen som faktura och informationsbärare'. Den första delstudien behandlar eldistributörernas erfarenheter av förändringar i fakturans utseende och innehåll. Den andra elstudien är en enkätstudie till 1250 svenska hushåll och fokuserar attityder till energianvänsning och -besparing, upplevda problem med att ta till sig och förstå elräkningen och annat informationmaterial om el och energianvändning. Den tredje delstudien är en kvalitativ studie i vilken ett mindre antal hushåll intervjuats kring samma temata.

energiinformation

elräkning

hushåll

energianvändning

Författare

Marianne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Anders Kardborn

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Tillämpad psykologi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-03