Residual Capacity of RC Beams Subjected to Impact Loading
Paper i proceeding, 2019

Författare

Morgan Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Joosef Leppänen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Mathias Flansbjer

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Fabio Lozano

Norconsult AB

Josef Makdesi

SWECO

Shock and Vibration Exchange

90th Shock and Vibration Symposium
Atlanta, Georgia, ,

Stötvågs- och splitterbelastning: Förstärkning av armerade betongkonstruktioner

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2018-01402), 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Signalbehandling

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-23