Ana Bocanegra-Valle (ed.): APPLIED LINGUISTICS AND KNOWLEDGE TRANSFER: EMPLOYABILITY, INTERNATIONALISATION AND SOCIAL CHANGES
Inledande text i tidskrift, 2020

This is a book review. The reviewed book is: Ana Bocanegra-Valle (ed.): APPLIED LINGUISTICS AND KNOWLEDGE TRANSFER: EMPLOYABILITY, INTERNATIONALISATION AND SOCIAL CHANGES.  Peter Lang, 2020.

internationalisation, knowledge transfer, applied linguistics, digitalisation, higher education

Författare

Raffaella Negretti

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

Applied Linguistics

0142-6001 (ISSN) 1477-450X (eISSN)

Vol. Oct. 2020

Ämneskategorier

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Studier av enskilda språk

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

DOI

10.1093/applin/amaa052

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-08