Hur kan Chalmers biblioteks onlinemodul öka studenternas kunskap i informationskompetens?
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2020

2016 skapade Chalmers bibliotek en onlinemodul, Chalmers Library Education Online (CLEO) riktad till kandidatarbetare för att öka deras informationskompetens. Vi kommer att presentera arbetet med CLEO 2.0 i Canvas med förhoppningar att även mastersprogram skulle kunna integrera den engelska versionen i befintliga kurser.

Aktivt lärande

Blended learning

Informationskompetens

Onlinemodul

Canvas

Författare

Anna Volkova

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Informationskompetens för lärande och forskning

Liza Nordfeldt

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Informationskompetens för lärande och forskning

KUL (konferens om undervisning och lärande/Conference on Teaching and Learning)
Göteborg, Sweden,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Lärande

Biblioteks- och informationsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-29