Informationskompetent med blended learning och Chalmers Library Education Online-CLEO
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2017

Hur kan biblioteket, genom att förändra sin undervisning, göra kandidatarbetarna mer informationskompetenta? Med en onlinemodul i edX Edge i kombination med handledning har vi kommit en bra bit på väg. Vi kommer att presentera våra erfarenheter av blended learning och arbetet med att utveckla onlinemodulen Chalmers Library Education Online (CLEO).

biblioteksundervisning

blended learning

onlinemodul

informationskompetens

Författare

Liza Nordfeldt

Chalmers bibliotek, Informationskompetens för lärande och forskning

Mona Wernbro

Chalmers bibliotek, Informationskompetens för lärande och forskning

KUL (konferens om undervisning och lärande/Conference on Teaching and Learning)
Göteborg, Sweden,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Lärande

Biblioteks- och informationsvetenskap

Pedagogik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-29