23rd Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy 2018: Book of abstracts
Proceeding (redaktörskap), 2018

bibliometrics

research policy

research evaluation

Redaktör

Marco Schirone

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Informationskompetens för lärande och forskning

23rd Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy 2018
Borås, Sweden,

Ämneskategorier

Biblioteks- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-29