SG-VAE: Scene Grammar Variational Autoencoder to generate new indoor scenes
Paper i proceeding, 2020

Författare

Pulak Purkait

Christopher Zach

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik, Digitala bildsystem och bildanalys

Ian Reid

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

03029743 (ISSN) 16113349 (eISSN)

European Conference on Computer Vision
Glasgow, United Kingdom,

Ämneskategorier

Datorseende och robotik (autonoma system)

Mer information

Skapat

2020-10-29