Measuring performance in construction projects: the case of the Swedish "Best Practice tool"
Paper i proceeding, 2007

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Johnny Lindström

Proceedings, Construction for Development, CIB-conference in Cape Town 14-18 May 2007

383-394

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06