Enhanced Thermoelectric Performance of Ba8Ga16Ge30 Clathrateby Modulation Doping and Improved Carrier Mobility
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Yifei Zhang

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Joakim Brorsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Ren Qiu

Chalmers, Fysik, Mikrostrukturfysik

Anders Palmqvist

Rektor

Advanced Electronic Materials

2199-160X (ISSN)

2000782-

Ämneskategorier

Annan materialteknik

DOI

10.1002/aelm.202000782

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-20