The influence of initial business models on early business performance – a study of 589 new high-tech firm
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Anders Isaksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Hans Löfsten

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Heikki Rannikko

International Journal of Innovation Management

1363-9196 (ISSN)

Initial business models and subsequent performance of new technology-based firms in Sweden and Finland

Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik, 2020-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Företagsekonomi

Systemvetenskap

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2020-11-25