Pushing performance in blue and UV VCSELs by nanometer structuring
Övrigt konferensbidrag, 2019

Författare

Åsa Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Filip Hjort

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Michael Alexander Bergmann

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Jörgen Bengtsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

International Symposium "Semiconductor Nanophotonics
Berlin, Germany,

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Nanoteknik

Infrastruktur

Chalmers materialanalyslaboratorium

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Senast uppdaterat

2021-10-28