Gas-solid flow computations applied to circulating fluidized beds
Kapitel i bok, 1998

Författare

Eric Peirano

Institutionen för energiomvandling

B. Begis

Filip Johnsson

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

G. Balzer

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08