MYO5B Mutations in Pheochromocytoma/Paraganglioma Promote Cancer Progression
Paper i proceeding, 2020

No abstract available

Författare

F. Abel

Sahlgrenska universitetssjukhuset

T. Tesan Tomic

Sahlgrenska universitetssjukhuset

J. Olausson

Sahlgrenska universitetssjukhuset

A. Rehammar

Göteborgs universitet

L. Deland

Sahlgrenska universitetssjukhuset

A. Muth

Sahlgrenska universitetssjukhuset

K. Ejeskar

Högskolan i Skövde

Staffan Nilsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Erik Kristiansson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

O. Nilsson

Göteborgs universitet

Abstracts from the 52th Congress of the International Scoiety of Paediatric Oncology (SIOP)

Vol. 67 S4

52th Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP)
Virtual; online, Switzerland,

Ämneskategorier

Cancer och onkologi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-11