Så arbetar Sveriges bästa företag och vad kan läkemedelsindustrin lära?
Artikel i övrig tidskrift, 2020

Sveriges bästa verksamhet

Kvalitet

Författare

Henrik Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Pharma industry

2003-833x (ISSN)

4 72-74

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-09