Så arbetar Sveriges bästa företag och vad kan läkemedelsindustrin lära?
Artikel i dagstidning, 2020

Sveriges bästa verksamhet

Kvalitet

Författare

Henrik Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Pharma Industry

72-74

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2020-12-15