Medskapande i backcastingexpeditioner — Ale i 360 grader
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

John Holmberg

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Julia Widbom

Ale kommun

Socialmedicinsk Tidskrift

0037-833X (ISSN)

Vol. 97 4 691-701

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Hälsa och teknik

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Socialt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-21