Waste i husbyggnadsproduktion
Rapport, 2005

Författare

Jesper Strandberg

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06