Kvalitetsbristkostnader - nya dimensioner
Artikel i övriga tidskrifter, 2005

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Lasse Björkman

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

SFK-Byggs Årskrönika 2005

23-26

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Samhällsbyggnadsteknik