Kvalitetsbristkostnader - nya dimensioner
Artikel i övrig tidskrift, 2005

Författare

Per-Erik Josephson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Lasse Saukkoriipi

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

SFK-Byggs Årskrönika 2005

23-26

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15