Lattice-based geometric shaping
Paper i proceeding, 2020

Författare

Ali Mirani

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Erik Agrell

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

European Conference on Optical Communication, ECOC

European Conference on Optical Communication (ECOC)
Brussels, Belgium,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/ECOC48923.2020.9333162

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-05